www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 
'PODMI?OVACÍ ZP?SOB'

podmínka p?ítomná, minulá, budoucí a tzv. nulová ( druhy vedlej?ích v?t podmi?ovacích - typ I-II-III -0 )
 
Zadání Úrove?   Test    
Použijte slovesa v závorkách v p?íslušném ?ase pro jednotlivé podmi?ovací v?ty. ( Podmi?ovací p?ítomný, minulý ?i budoucí ) Upper intermediate gramatika: podmi?ovací zp?sob Fill in the empty spaces  
Slovesa v závorce použijte v ?ase budoucím prostém nebo p?ítomném prostém ( will do vs. do) Elementary English gramatika: podmi?ovací zp?sob Fill in the empty spaces  
Slovesa v závorce dejte do správného tvaru. (V?ty podmínkové p?ítomné, budoucí,minulé ) Upper intermediate gramatika: podmi?ovací zp?sob Fill in the empty spaces  
Slovesa v závorce použijte ve správném tvaru podmi?ovacího zp?sobu minulého ( použijte Upper intermediate gramatika: podmi?ovací zp?sob Fill in the empty spaces  
Slovesa v závorce použijte podle pot?eby v náležitém tvaru - minulý prostý / would ( v?ty typu kondicionál II. ) Lower intermediate gramatika: podmi?ovací zp?sob Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Slovesa v závorce použijte vhodn? v náležitém tvaru ve form? Pre-intermediate gramatika: podmi?ovací zp?sob Fill in the empty spaces  
Slovesa v závorce použijte podle pot?eby ve tvaru Lower intermediate gramatika: podmi?ovací zp?sob Fill in the empty spaces  
Slovesa v závorce použijte podle pot?eby v ?ase p?itomném prostém nebo budoucím prostém (do / will do ) Pre-intermediate gramatika: podmi?ovací zp?sob Fill in the empty spaces  
Najd?te gramatické chyby v podmi?ovacích zp?sobech v následujících citátech. Upper intermediate gramatika: podmi?ovací zp?sob Rebuild the sentences  
Najd?te gramatické chyby v podmi?ovacích zp?sobech v následujících citátech. Lower intermediate gramatika: podmi?ovací zp?sob Rebuild the sentences  
Zadání Úrove?   Test    
Najd?te gramatické chyby v podmi?ovacích zp?sobech v následujících citátech. Advanced gramatika: podmi?ovací zp?sob Rebuild the sentences  
Najd?te gramatické chyby v podmi?ovacích zp?sobech v následujících citátech. Advanced gramatika: podmi?ovací zp?sob Rebuild the sentences  
Každý citát obsahuje pravopisnou chybu. Najd?te ji a opravte. Upper intermediate gramatika: podmi?ovací zp?sob Rebuild the sentences  
Dokon?ete podmínkové v?ty. (citáty) Advanced gramatika: podmi?ovací zp?sob multiple choice  
Dokon?ete v?tu za pomoci použití správného tvaru v podmi?ovacích v?tách. Lower intermediate gramatika: podmi?ovací zp?sob multiple choice  

'PODMI?OVACÍ ZP?SOB'
podmínka p?ítomná, minulá, budoucí a tzv. nulová ( druhy vedlej?ích v?t podmi?ovacích - typ I-II-III -0 ) 
Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.