www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 
'SV?T ROSTLIN'

zem?d?lství, p?íroda, lesnictví, ovoce, zelenina, p?stitelství
 
Zadání Úrove?   Test    
Dopl?te slova týkající se rostlin. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t rostlin Crossword  
Dopl?te slova související s rostlinami. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t rostlin Put in the words from the wordlist  
Vyberte správné slovo. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t rostlin multiple choice  
Najd?te vhodné slovo. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t rostlin Fill in the empty spaces  
Které druhy ovoce a zeleniny jsou popsány? Elementary English b?žná slovní zásoba: sv?t rostlin multiple choice  
Zadání Úrove?   Test    
Dopl?te k definicím názvy ovoce a zeleniny. Elementary English b?žná slovní zásoba: sv?t rostlin Put in the words from the wordlist  
Dopl?te chyb?jící písmena a utvo?te názvy ovoce a zeleniny. Elementary English b?žná slovní zásoba: sv?t rostlin Fill in the empty spaces  
Ovoce a zelenina. Elementary English b?žná slovní zásoba: sv?t rostlin Crossword  

'SV?T ROSTLIN'
zem?d?lství, p?íroda, lesnictví, ovoce, zelenina, p?stitelství 
Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.