www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 
'SV?T ZVÍ?AT'

domestikovaná zví?ata, voln? žijící druhy, druhy zví?at, anatomie
 
Zadání Úrove?   Test    
Uve?te slovo ozna?ující samici / samce uvedených zví?at. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t zví?at Put in the words from the wordlist  
Uve?te sami?í prot?jšek uvedených zví?at. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t zví?at Fill in the empty spaces  
Uve?te sami?í prot?jšek uvedených zví?at. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t zví?at Put in the words from the wordlist  
Vyberte sami?í prot?jšek uvedených zví?at. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t zví?at multiple choice  
Napište název sami?ky uvedených zví?at. Použijte poml?ku (-) podle pot?eby. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t zví?at Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Napište název popisovaného zví?ete. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t zví?at Crossword  
Napište název popisovaného zví?ete. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t zví?at Put in the words from the wordlist  
Napište název popisovaného zví?ete. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t zví?at multiple choice  
Napište název popisovaného zví?ete. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t zví?at Fill in the empty spaces  
Napište správný název mlád?te daných zví?at. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t zví?at multiple choice  
Zadání Úrove?   Test    
Napište názvy mlá?at. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t zví?at Fill in the empty spaces  
Napište k názv?m mlá?at názvy zví?at. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t zví?at Put in the words from the wordlist  
P?i?a?te k názv?m mlá?at názvy jejich zví?ecích rodi??. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t zví?at Put in the words from the wordlist  
Názvy zví?ecích mlá?at. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t zví?at Crossword  

'SV?T ZVÍ?AT'
domestikovaná zví?ata, voln? žijící druhy, druhy zví?at, anatomie 
Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.