www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky View this page in English
 
'AIKAMUODOT'

preesensi, imperfekti, futuuri
 
Ohjeet Taso   Tietovisa    
Choose the best way to complete the sentences
(Translated soon!)
Pre-intermediate kielioppi: aikamuodot multiple choice  
Valitse paras muoto: Perfekti, Imperfektin yksikkö, Futuurin Yksikkö, Imperfektin Kestomuoto jne. Pre-intermediate kielioppi: aikamuodot multiple choice  
Valitse paras muoto: Perfekti, Imperfektin yksikkö, Futuurin Yksikkö, Imperfektin Kestomuoto jne. Upper intermediate kielioppi: aikamuodot multiple choice  
Laita verbi konsoleihin perfektin kestomuodossa (have been doing) tai perfektissä (have done) Lower intermediate kielioppi: aikamuodot Fill in the empty spaces  
Laita verbit konsoleihin imperfektissä tai imperfektin kestomuodossa Elementary English kielioppi: aikamuodot Fill in the empty spaces  
Ohjeet Taso   Tietovisa    
Laita verbi konsoleihin preesensin kestomuodossa tai perfektin kestomuodossa Lower intermediate kielioppi: aikamuodot Fill in the empty spaces  
Laita verbit konsoleihin futuuriin (will tai going to). Syötä myös verbit. Elementary English kielioppi: aikamuodot Fill in the empty spaces  
Laita sanat konsoleihin imperfektin kestomuodossa, imperfektin tai perfektin yksikössä. (was doing,did, have done) Pre-intermediate kielioppi: aikamuodot Fill in the empty spaces  
Laita sanat konsoleihin imperfektissä tai preesensissä. (did tai have done) Pre-intermediate kielioppi: aikamuodot Fill in the empty spaces  
Laita sanat konsoleihin imperfektissä tai preesensissä. (did tai have done) Pre-intermediate kielioppi: aikamuodot Fill in the empty spaces  
Ohjeet Taso   Tietovisa    
Laita verbi konsoleihin preesensiin tai imperfektiin. Upper intermediate kielioppi: aikamuodot Fill in the empty spaces  
Laita verbi konsoleihin oikeaan aikamuotoon. Elementary English kielioppi: aikamuodot Fill in the empty spaces  
Laita verbi konsoleihin imperfektissä tai perfektissä. (did tai have done) Elementary English kielioppi: aikamuodot Fill in the empty spaces  
Laita verbi konsoleihin imperfektissä tai perfektissä. (did tai had done) Lower intermediate kielioppi: aikamuodot Fill in the empty spaces  
Laita verbi konsoleihin imperfektissä tai perfektissä. (did tai have done) Lower intermediate kielioppi: aikamuodot Fill in the empty spaces  

'AIKAMUODOT'
preesensi, imperfekti, futuuri 
Mini sivukartta:
Kotisivu | Valitse harjoite | Harjoitteita aloittelijoille | Alkeelliset harjoitteet | Melkein keskitason harjoitteet | Alemman keskitason harjoitteet | Ylemmän keskitason harjoitteet | Kehittyneet harjoitteet | Ammattimaiset harjoitteet | Kielioppiharjoitteet | Sanastoharjoitteet | Liiketalousenglannin harjoitteet | Ristikko | Monivalinta harjoitteet | Täytä puuttuvat kohdat harjoitteet | Lisää sanoihin harjoitteet | Tietoa meistä | Virtuaaliset oppitunnit| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Mikä on nonstopenglish.com?
Voit harjoittaa englannin sanastoasi ja kielioppiasi ilmaisilla harjoitteilla. Opi uusia sanoja helposti. Harjoitteita on joka tasolle. Opettajat voivat saada printattavia versioita sähköpostiinsa.