www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
Wype?nianie luk

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wpisz poprawne 'przydomki' aby utworzy? przymiotniki opisuj?ce osoby w kontek?cie zda?. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: charakter i osobowo?? Fill in the empty spaces  
Wstaw w luki 'a', 'an' lub '-' (tam gdzie 'a' lub 'an' nie jest potrzebne) Elementary English Gramatyka: przyimki Fill in the empty spaces  
Kto wykonuje te czynno?ci? Beginner's English S?ownictwo ogólne: praca Fill in the empty spaces  
Wstaw 'much' lub 'many' oraz w?a?ciw? form? s?ów w nawiasach. (np.: ___ (apple) = many apples) Pre-intermediate Gramatyka: rzeczowniki policzalne i niepo Fill in the empty spaces  
Wstaw 'much' lub 'many' oraz w?a?ciw? form? s?ów w nawiasach. (np.: ___ (apple) = many apples) Pre-intermediate Gramatyka: rzeczowniki policzalne i niepo Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw 'much' lub 'many' oraz w?a?ciw? form? rzeczowników w nawiasach. (np.: ___ (apple) = many apples) Pre-intermediate Gramatyka: rzeczowniki policzalne i niepo Fill in the empty spaces  
Wstaw 'is' lub 'are' oraz s?owa w nawiasach w liczbie pojedynczej lub mnogiej. Upper intermediate Gramatyka: rzeczowniki policzalne i niepo Fill in the empty spaces  
Podaj s?owa od których utworzono poni?sze skrótowce. (np.: bike = bicycle) Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Podaj s?owa od których utworzono poni?sze skrótowce. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Wstaw w?a?ciwy przedrostek aby utworzy? angielskie s?owa. Kieruj si? definicjami. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw w?a?ciwy przedrostek. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Wstaw s?owa zwiazane z stanem cywilnym. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: rodzina Fill in the empty spaces  
Wype?nij luki przyimkami 'at', 'in' lub 'on'. (przyimki okre?laj?ce czas) Elementary English Gramatyka: test z przyimków Fill in the empty spaces  
Wype?nij luki przyimkami 'at', 'in' lub 'on'. (przyimki okre?laj?ce czas) Elementary English Gramatyka: test z przyimków Fill in the empty spaces  
Wype?nij luki przyimkami 'at' 'in' lub 'on'. (przyimki okre?laj?ce miejsce) Elementary English Gramatyka: test z przyimków Fill in the empty spaces  
Wi?cej ?wicze?:
 16   15   14   13   12   11   10   9   8   7   6   5   4  3  2   1  mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.