www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
Wype?nianie luk

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw czasowniki w czasie Past Simple Elementary English Gramatyka: czasy przesz?e Fill in the empty spaces  
Wstaw czasowniki w czasie Past Simple. Elementary English Gramatyka: czasy przesz?e Fill in the empty spaces  
Wstaw czasowniki w czasie Past Simple. Elementary English Gramatyka: czasy przesz?e Fill in the empty spaces  
Wstaw poni?sze czasowniki w czasie Past Simple Lower intermediate Gramatyka: czasy przesz?e Fill in the empty spaces  
Wstaw poni?sze czasowniki w czasie Past Simple Pre-intermediate Gramatyka: czasy przesz?e Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw poni?sze czasowniki w czasie Past Simple. Pre-intermediate Gramatyka: czasy przesz?e Fill in the empty spaces  
Wstaw w?a?ciw? form? czasownika lub poprawne wyra?enie aby uzupe?ni? tryby warunkowe 0,1,2,3. U?yj 'would' lub 'will' gdzie to b?dzie konieczne. Nie u?ywaj form ?ci?gni?tych, np. 'wasn't'. Upper intermediate Gramatyka: tryby warunkowe Fill in the empty spaces  
Wstaw w?a?ciw? form? czasownika lub poprawne wyra?enie aby uzupe?ni? tryby warunkowe 0,1,2,3. U?yj 'would' lub 'will' gdzie to b?dzie konieczne. Nie u?ywaj form ?ci?gni?tych, np. 'wasn't'. Upper intermediate Gramatyka: tryby warunkowe Fill in the empty spaces  
Wstaw w?a?ciw? form? czasownika lub poprawne wyra?enie aby uzupe?ni? tryby warunkowe 0,1,2,3. U?yj 'would' lub 'will' gdzie to b?dzie konieczne. Nie u?ywaj form ?ci?gni?tych, np. 'wasn't'. Upper intermediate Gramatyka: tryby warunkowe Fill in the empty spaces  
Wstaw w?a?ciw? form? czasownika lub poprawne wyra?enie aby uzupe?ni? tryby warunkowe 0,1,2,3. U?yj 'would' lub 'will' gdzie to b?dzie konieczne. Nie u?ywaj form ?ci?gni?tych, np. 'wasn't'. Upper intermediate Gramatyka: tryby warunkowe Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wype?nij luki wstawiaj?c 'somebody' lub 'anybody'. Lower intermediate Gramatyka: some/any Fill in the empty spaces  
Wype?nij luki wstawiaj?c 'do', 'make', 'have' lub 'take'. Lower intermediate Gramatyka: dodatkowo Fill in the empty spaces  
Wype?nij luki wstawiaj?c 'do', 'make', 'have' lub 'take'. Lower intermediate Gramatyka: dodatkowo Fill in the empty spaces  
Wype?nij luki wstawiaj?c 'do', 'make', 'have' lub 'take'. Lower intermediate Gramatyka: dodatkowo Fill in the empty spaces  
Wype?nij luki wstawiaj?c 'do', 'make', 'have' lub 'take'. Lower intermediate Gramatyka: dodatkowo Fill in the empty spaces  
Wi?cej ?wicze?:
 16   15   14   13   12   11   10   9   8   7   6  5  4   3   2   1  mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.