www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 
'CZASOWNIK + PRZYIMEK'

'look out'
 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Brakuje niektórych przyimków. Znajd? je i wstaw do zda?. Nie zmieniaj kolejno?ci wyrazów. Lower intermediate Gramatyka: czasownik + przyimek Rebuild the sentences  
W zdaniach brakuje przyimków. Znajd? gdzie i wstaw je do zda?. Nie zmieniaj kolejno?ci wyrazów. Upper intermediate Gramatyka: czasownik + przyimek Rebuild the sentences  
Wybierz w?a?ciwy przyimek. Lower intermediate Gramatyka: czasownik + przyimek multiple choice  
Wybierz w?a?ciwy przyimek. Lower intermediate Gramatyka: czasownik + przyimek multiple choice  
Wype?nij luki w?a?ciwymi przyimkami. Lower intermediate Gramatyka: czasownik + przyimek Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wype?nij luki w?a?ciwymi przyimkami. Lower intermediate Gramatyka: czasownik + przyimek Fill in the empty spaces  

'CZASOWNIK + PRZYIMEK'
'look out'