www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wybierz w?a?ciw? form? podanych s?ów. Definicje pomog? Ci w wyborze. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo multiple choice  
W ka?dym ze zda? znajduje si? b??d w pisowni. Znajd? go i popraw. Upper intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Dopasuj podane s?owa do ich definicji. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Put in the words from the wordlist  
Wybierz s?owo które najbardziej pasuje do definicji. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo multiple choice  
Po??cz podane s?owa z ich definicjami. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Put in the words from the wordlist  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wybierz czasownik, który najbardziej pasuje do opisu. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo multiple choice  
Popraw wszystkie b?edy w pisowni w podanych czasownikach i ich definicjach. Upper intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Po??cz podane formy przecz?ce czasowników z ich definicjami. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: czynno?ci i zachowania Put in the words from the wordlist  
Wybierz przymiotnik, który najbardziej pasuje do opisu. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: przymiotniki multiple choice  
W ka?dym zdaniu znajduje sie jeden b??d w pisowni, znajd? go i popraw. Lower intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Po??cz formy przecz?ce przymiotników z ich definicjami. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: przymiotniki Put in the words from the wordlist  
W ka?dym zdaniu znajduje sie JEDEN b??d w pisowni, znajd? go i popraw. Lower intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Dopasuj w?a?ciwe definicje do podanych czasowników. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: czynno?ci i zachowania Put in the words from the wordlist  
Kim jest ta osoba? Obja?nienie pomo?e Ci odnale?? w?a?ciwe s?owo. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo multiple choice  
Oops! Znajd? i popraw b??dy w pisowni w nazwach osób i opisach ich pracy. Lower intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Wi?cej ?wicze?:
 23   22   21  20  19   18   17   16   15   14   13   12   11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1  mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.