www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
?wiczenia ze s?ownictwa

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Popraw podane powiedzenia angielskie zwi?zane z prac?. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: praca Rebuild the sentences  
Wstaw podane s?owa aby utworzy? powiedzenia angielskie zwi?zane z prac?. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: praca Put in the words from the wordlist  
Wybierz najlepsze zako?czenie aby uzupe?ni? podane powiedzenia angielskie zwi?zane z prac?. Advanced S?ownictwo ogólne: praca multiple choice  
Zamie? niepoprawne s?owa w podanych powiedzeniach angielskich zwi?zanych z prac?. Proficiency S?ownictwo ogólne: praca Rebuild the sentences  
Wstaw podane s?owa aby utworzy? powiedzenia angielskie zwi?zane z prac?. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: praca Put in the words from the wordlist  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw w?a?ciwe s?owa aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane ze sportem i grami. Advanced S?ownictwo ogólne: sport i dyscypliny, zabawy Fill in the empty spaces  
Wstaw w?a?ciwe s?owa aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane ze sportem i grami. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: sport i dyscypliny, zabawy Fill in the empty spaces  
Wstaw w?a?ciwe s?owa aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane ze sportem i grami. Advanced S?ownictwo ogólne: sport i dyscypliny, zabawy Fill in the empty spaces  
Wstaw w?a?ciwe s?owa u?ywane w grach w karty. U?yj DU?YCH LITER na pocz?tku zda?. Proficiency S?ownictwo ogólne: sport i dyscypliny, zabawy Fill in the empty spaces  
Jak nazywaj? si? ludzie opisani w tych zdaniach? (sport i gry) Advanced S?ownictwo ogólne: sport i dyscypliny, zabawy Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw w?a?ciwe s?owa aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane z ?yciem rodzinnym. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: rodzina Fill in the empty spaces  
Wstaw w?a?ciwy przedrostek aby utworzy? poprawne s?owa angielskie. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Wstaw w?a?ciwy przedrostek aby utworzy? poprawne s?owa angielskie. Advanced S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Wstaw w?a?ciwy przedrostek aby utworzy? poprawne s?owa angielskie. Advanced S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Wstaw w?a?ciwy przedrostek aby utworzy? poprawne s?owa angielskie. Uwa?nie przeczytaj przyk?ady. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Wi?cej ?wicze?:
 19   18   17   16   15  14  13   12   11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1  mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.