www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
?wiczenia ze s?ownictwa

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Po??cz podane s?owa z ich definicjami. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Put in the words from the wordlist  
Wybierz czasownik, który najbardziej pasuje do opisu. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo multiple choice  
Po??cz podane formy przecz?ce czasowników z ich definicjami. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: czynno?ci i zachowania Put in the words from the wordlist  
Wybierz przymiotnik, który najbardziej pasuje do opisu. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: przymiotniki multiple choice  
Po??cz formy przecz?ce przymiotników z ich definicjami. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: przymiotniki Put in the words from the wordlist  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw poprawne przedrostki aby stworzy? formy przecz?ce przymiotników. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: przymiotniki multiple choice  
Wstaw podane czasowniki do zda?. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: czynno?ci i zachowania Put in the words from the wordlist  
Wstaw podane przedrostki we w?a?ciwym miejscu aby stworzy? przeczenia. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: przymiotniki Put in the words from the wordlist  
Podaj form? przecz?c? podanych s?ów. Wyja?nienie pomo?e budowa? Twoje s?ownictwo. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo multiple choice  
Dopasuj w?a?ciwe definicje do podanych czasowników. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: czynno?ci i zachowania Put in the words from the wordlist  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Kim jest ta osoba? Obja?nienie pomo?e Ci odnale?? w?a?ciwe s?owo. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo multiple choice  
Dopasuj podane osoby do ich definicji. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Put in the words from the wordlist  
Dopasuj osob? do jej definicji. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo multiple choice  
Rzeczowniki osobowe w podanych definicjach zawieraj? b??dy. Znajd? je i popraw (np. 'teachor'= ?le ale 'teacher'= dobrze) Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Rebuild the sentences  
Dopasuj podane osoby do ich definicji, np. 'teacher' = educates people Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Put in the words from the wordlist  
Wi?cej ?wicze?:
 19   18   17  16  15   14   13   12   11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1  mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.