www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Cesky Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 
'USLOVNA RECENICA'

sadasnjost, proslost, budu?nost i nula kondicionali (1-2-3 i 0 uslovne recenice)
 
Instrukcije Nivo   Kviz    
Stavite glagole u zagradama u ta?no vrijeme ( Present , Past , Future conditionals) Upper intermediate gramatika: Uslovna recenica Fill in the empty spaces  
Stavite glagole u zagradama u Future Simple ili Present Simple. ( will do vs. do) Elementary English gramatika: Uslovna recenica Fill in the empty spaces  
Stavite glagole u zagradama u ta?no vrijeme ( Imaginary conditional, Present,Past, Future conditional) Upper intermediate gramatika: Uslovna recenica Fill in the empty spaces  
Stavite glagole u zagradama u ta?no vrijeme Past Conditional-a ( koristite 'would' kad je to potrebno) Upper intermediate gramatika: Uslovna recenica Fill in the empty spaces  
Stavite glagole u zagradama u ta?an oblik( past simple ili would-Imaginary conditional-drugi kondicional) Lower intermediate gramatika: Uslovna recenica Fill in the empty spaces  
Instrukcije Nivo   Kviz    
Stavite glagole u zagradama u ta?no vrijeme koriste?i Future Simple(will) ili Present Simple (do) Pre-intermediate gramatika: Uslovna recenica Fill in the empty spaces  
Stavite glagol u zagradama u Present Simple (do) ili Future Simple (will do). Lower intermediate gramatika: Uslovna recenica Fill in the empty spaces  
Stavite glagole u zagradama u sadasnje ili buduce vrijeme. (Do vs. Will Do) Pre-intermediate gramatika: Uslovna recenica Fill in the empty spaces  
Find the grammar error in conditionals in these quotations and correct it.
(Translated soon!)
Upper intermediate gramatika: Uslovna recenica Rebuild the sentences  
Find the grammar error in conditionals in these quotations and correct it.
(Translated soon!)
Lower intermediate gramatika: Uslovna recenica Rebuild the sentences  
Instrukcije Nivo   Kviz    
Find the grammar error in conditionals in these quotations and correct it.
(Translated soon!)
Advanced gramatika: Uslovna recenica Rebuild the sentences  
Find the grammar errors in these quotations and correct them.
(Translated soon!)
Advanced gramatika: Uslovna recenica Rebuild the sentences  
Each quotation has got ONE spelling mistake. Find it and correct it.
(Translated soon!)
Upper intermediate gramatika: Uslovna recenica Rebuild the sentences  
Choose the best way to complete these conditional sentences. (quotations)
(Translated soon!)
Advanced gramatika: Uslovna recenica multiple choice  
Choose the best way to complete these conditional sentences.
(Translated soon!)
Lower intermediate gramatika: Uslovna recenica multiple choice  

'USLOVNA RECENICA'
sadasnjost, proslost, budu?nost i nula kondicionali (1-2-3 i 0 uslovne recenice) 
Mini site-mapa:
Homepage | Izaberite vježbu | Vježbe za po?etnike | Vježbe elementarnog stepena | Vježbe pred-srednjeg stepena | Vježbe nižeg-srednjeg stepena | Vježbe višeg-srednjeg stepena | Vježbe naprednog stepena | Vježbe profesionalnog stepena | Vježbe gramatike | Leksikon vježbe | Vježbe poslovnog engleskog jezika | Ukrštenice | Višestruki izbor vježbi | Vježbe popunite prazna polja | Vježbe ubacite rije?i | O nama | Virtualni razredi| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Šta je nonstopenglish.com?
Možete vježbati gramatiku i rje?nik eng. sa besplatnim interaktivnim vježbama.Lagano nau?ite nove rije?i.Vježbe su namijenjene za sve nivoe.Tako?e,ima mnogo vježbi poslovnog eng.Nastavnici mogu dobiti vježbe,koje se mogu printati,u njihov mailbox.