www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Finnish View this page in English
 
'?UDSKÉ ZDROJE'

personálny manažment, zamestnania a kariéra, zdravie a bezpe?nos?, nábor, pracovné vz?ahy
 
Instructions Level   Quiz    
Dopl?te nasledujúce zlo?ené výrazy týkajúce sa ľudských zdrojov. Advanced business vocabulary: ?udské zdroje Put in the words from the wordlist  
Dopl?te nasledujúce zlo?ené výrazy týkajúce sa ľudských zdrojov. Advanced business vocabulary: ?udské zdroje Put in the words from the wordlist  
Opravte v?etky hláskové chyby v nasledujúcich slovách týkajúcich sa ľudských zdrojov. Advanced grammar: hláskovanie Rebuild the sentences  
Opravte nesprávne výrazy v týchto vetách tak, aby ste vytvorili správne anglické zlo?ené výrazy týkajúce sa ľudských zdrojov. Proficiency business vocabulary: ?udské zdroje Rebuild the sentences  
Vyberte vhodné slovo tak, aby ste vytvorili správne zlo?ené výrazy týkajúce sa ľudských zdrojov. Advanced business vocabulary: ?udské zdroje multiple choice  
Instructions Level   Quiz    
Dopl?te nasledujúce zlo?ené výrazy týkajúce sa ľudských zdrojov. Pre-intermediate business vocabulary: ?udské zdroje Put in the words from the wordlist  
Dopl?te nasledujúce slová tak, aby ste vytvorili zlo?ené výrazy a frázy týkajúce sa ľudských zdrojov. Pre-intermediate business vocabulary: ?udské zdroje Put in the words from the wordlist  
Opravte hláskové chyby v týchto vetách týkajúcich sa ľudských zdrojov. Pre-intermediate grammar: hláskovanie Rebuild the sentences  
Opravte výrazy tak, aby sta vytvorili vhodnú zlo?enú frázu týkajúcu sa ľudských zdrojov. Pre-intermediate business vocabulary: ?udské zdroje Rebuild the sentences  
Vyberte vhodné slovo tak, aby ste vytvorili zlo?ené výrazy a frázy týkajúce sa ľudských zdrojov. Pre-intermediate business vocabulary: ?udské zdroje multiple choice  
Instructions Level   Quiz    
Vlo?te správne slovo tak, aby ste vytvorili výrazy týkajúce sa obadenia a pracovnej sily. Proficiency business vocabulary: ?udské zdroje Fill in the empty spaces  
Vlo?te správne slovo tak, aby ste vztvorili výrazy týkajúce sa obsadenia a pracovnej sily. Lower intermediate business vocabulary: ?udské zdroje Fill in the empty spaces  
Napí?te najlep?ie slovo tak, aby ste vytvorili zlo?ené podstatné mená a výrazy týkajúce sa ľudských zdrojov. Proficiency business vocabulary: ?udské zdroje Fill in the empty spaces  
Vytvorte zlo?ené výrazy a frázy týkajúce sa ľudských zdrojov. Pre-intermediate business vocabulary: ?udské zdroje Fill in the empty spaces  

'?UDSKÉ ZDROJE'
personálny manažment, zamestnania a kariéra, zdravie a bezpe?nos?, nábor, pracovné vz?ahy 
Mini sitemap:
Homepage | Choose an exercise | Exercises for beginners | Elementary exercises | Pre-intermediate exercises | Lower-intermediate exercises | Upper-intermediate exercises | Advanced exercises | Professional exercises | Gramatické cvi?enia, | Cvi?enia-slovná zásoba | Business English exercises | Crosswords | Multiple choice exercises | Fill in the gaps exercises | Put in the words exercises | About us | Virtual classes| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


What is nonstopenglish.com?
You can practise your English grammar and Vocabulary with free interactive exercises. Learn new words easily. Exercises are for all levels. There are also a lot of Business English exercises. Teachers can get printable exercises to their mailboxes.