www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Finnish View this page in English
 
'PODMIENKY'

prítomné, minulé, budúce podmienky (prvé, druhé, tretie a nulté podmienky)
 
Instructions Level   Quiz    
Dajte sloveso v zátvorkách do správneho ?asu. (Prítomný, minulý, budúci, podmienky) Upper intermediate grammar: podmienky Fill in the empty spaces  
Dajte sloveso v zátvorkách do jednoduchého budúceho alebo jednoduchého prítomného ?asu. (will do vs. do) Elementary English grammar: podmienky Fill in the empty spaces  
Dajte sloveso v zátvorkách do správneho ?asu. (Imaginárna kondicionála, prítomná, minulá, budúca podmienka) Upper intermediate grammar: podmienky Fill in the empty spaces  
Dajte sloveso v zátvorkách do správneho ?asu minulej podmienky. (pou?ite 'would' ak je to potrebné) Upper intermediate grammar: podmienky Fill in the empty spaces  
Dajte sloveso v zátvorkách do správneho tvaru. ( jednoduchý minulý ?as alebo would - imaginárna kondicionála - druhá podmienka) Lower intermediate grammar: podmienky Fill in the empty spaces  
Instructions Level   Quiz    
Dajte sloveso v zátvorkách do správneho ?asu pou?itím jednoduchého budúceho (will) alebo jednoduchého prítomného ?asu (do) Pre-intermediate grammar: podmienky Fill in the empty spaces  
Dajte sloveso v zátvorkách do jednoduchého prítomného (do) alebo jednoduchého budúceho (will do) ?asu. Lower intermediate grammar: podmienky Fill in the empty spaces  
Dajte sloveso v zátvorkách do jednoduchého prítomného alebo budúceho ?asu. (do vs. will do) Pre-intermediate grammar: podmienky Fill in the empty spaces  
Nájdite gramatickú chybu v podmienkových vetách v týchto citátoch a opravte ju. Upper intermediate grammar: podmienky Rebuild the sentences  
Nájdite gramatickú chybu v podmienkových vetách v týchto citátoch a opravte ju. Lower intermediate grammar: podmienky Rebuild the sentences  
Instructions Level   Quiz    
Nájdite gramatickú chybu v podmienkových vetách v týchto citátoch a opravte ju. Advanced grammar: podmienky Rebuild the sentences  
Nájdi gramatické chyby v nasledovných citátoch a oprav ich. Advanced grammar: podmienky Rebuild the sentences  
Ka?dý citát obsahuje jednu pravopisnú chybu. Nájdi ju a oprav. Upper intermediate grammar: podmienky Rebuild the sentences  
Zvoľ najvhodnej?iu mo?nosť a dopl? tieto podmienkové vety. Advanced grammar: podmienky multiple choice  
Zvoľ najvhodnej?iu mo?nosť a dopl? nasledovné podmienkové vety Lower intermediate grammar: podmienky multiple choice  

'PODMIENKY'
prítomné, minulé, budúce podmienky (prvé, druhé, tretie a nulté podmienky) 
Mini sitemap:
Homepage | Choose an exercise | Exercises for beginners | Elementary exercises | Pre-intermediate exercises | Lower-intermediate exercises | Upper-intermediate exercises | Advanced exercises | Professional exercises | Gramatické cvi?enia, | Cvi?enia-slovná zásoba | Business English exercises | Crosswords | Multiple choice exercises | Fill in the gaps exercises | Put in the words exercises | About us | Virtual classes| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


What is nonstopenglish.com?
You can practise your English grammar and Vocabulary with free interactive exercises. Learn new words easily. Exercises are for all levels. There are also a lot of Business English exercises. Teachers can get printable exercises to their mailboxes.