www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Finnish View this page in English
 


Welcome!
Advanced exercises

You can practise your English with free interactive exercises. If you register you can have your own page of activity history and you can get interactive exercises directly into your e-mail box. Teachers can create virtual classes for their students.

 
Instructions Level   Quiz    
Slová dopl?te do viet. Upper intermediate general vocabulary: slovotvorba Put in the words from the wordlist  
Slová dopl?te do viet. Upper intermediate general vocabulary: slovotvorba Put in the words from the wordlist  
Dopl?te najlep?í tvar slova v zátvorkách. Upper intermediate general vocabulary: slovotvorba Fill in the empty spaces  
Vyberte správnu predponu. Upper intermediate general vocabulary: slovotvorba multiple choice  
Dopl?te správnu predponu a vytvorte nové slová. Upper intermediate general vocabulary: slovotvorba multiple choice  
Instructions Level   Quiz    
Dopl?te správnu predponu a vytvorte nové slová. Upper intermediate general vocabulary: slovotvorba Put in the words from the wordlist  
Vyberte najlep?iu predponu a vytvorte tak nové slová. Upper intermediate general vocabulary: slovotvorba multiple choice  
Opravte hláskové chyby v nasledujúcich slovách a ich definíciách. Upper intermediate grammar: hláskovanie Rebuild the sentences  
Opravte hláskové chyby v nasledujúcuch slovných pároch a ich definíciách. Vka?dej vete/slovnom páre je len jedna chyba. Upper intermediate grammar: hláskovanie Rebuild the sentences  
Dopl?te ?enský ekvivalent vysvetleného zvieraťa. Upper intermediate general vocabulary: svet zvierat multiple choice  
Instructions Level   Quiz    
Dopl?te ?enský ekvivalent vysvetleného zvieraťa. Upper intermediate general vocabulary: svet zvierat Put in the words from the wordlist  
Dopl?te mu?ské a ?enské páry vysvetlených zvierat. Vlo?te celé slovo. Upper intermediate general vocabulary: svet zvierat Fill in the empty spaces  
Dopl?te mu?ské a ?enské páry vysvetlených zvierat. Upper intermediate general vocabulary: svet zvierat Put in the words from the wordlist  
Niektoré predlo?ky chýbajú. Nájdite ich a vlo?te do viet. Neme?te slovosled. Upper intermediate grammar: sloveso + predložka Rebuild the sentences  
Vyberte najlep?í spôsob ako doplniť tieto vety trpného rodu. Advanced grammar: trpný rod multiple choice  
More exercises:
 12   11   10   9   8   7   6  5  4   3   2   1  Mini sitemap:
Homepage | Choose an exercise | Exercises for beginners | Elementary exercises | Pre-intermediate exercises | Lower-intermediate exercises | Upper-intermediate exercises | Advanced exercises | Professional exercises | Gramatické cvi?enia, | Cvi?enia-slovná zásoba | Business English exercises | Crosswords | Multiple choice exercises | Fill in the gaps exercises | Put in the words exercises | About us | Virtual classes| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


What is nonstopenglish.com?
You can practise your English grammar and Vocabulary with free interactive exercises. Learn new words easily. Exercises are for all levels. There are also a lot of Business English exercises. Teachers can get printable exercises to their mailboxes.