www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Finnish View this page in English
 


Welcome!
Advanced exercises

You can practise your English with free interactive exercises. If you register you can have your own page of activity history and you can get interactive exercises directly into your e-mail box. Teachers can create virtual classes for their students.

 
Instructions Level   Quiz    
Dopl?te slová tak, aby ste vytvorili zlo?ené výrazy týkajúce sa obchodu a obchodovania. Na za?iatku viet pou?ite VE?KÉ písmená. Upper intermediate business vocabulary: marketing Put in the words from the wordlist  
V ka?dej vete, týkajúcej sa obchodu a obchodovania, je hlásková chyba. Nájdite ju a opravte. Advanced grammar: hláskovanie Rebuild the sentences  
Vyberte vhodné slovo tak, aby ste vytvorili zlo?ené výrazy týkajúce sa investícií a trhu s cennými papiermi. Upper intermediate business vocabulary: akcie a skupovanie akcií multiple choice  
Zame?te nesprávne slová dobrými tak, aby ste vytvorili zlo?ené výrazy týkajúce sa investícií a trhu s cennými papiermi. Advanced business vocabulary: akcie a skupovanie akcií Rebuild the sentences  
Opravte hláaskové chyby v týchto vetách týkajúcich sa investícií a trhu s cennými papiermi. Upper intermediate grammar: hláskovanie Rebuild the sentences  
Instructions Level   Quiz    
Dopl?te tieto slová tak, aby ste vytvorili zlo?ené výrazy týkajúce sa investícií a trhu s cennými papiermi. Na konci viet pou?ite VE?KÉ písmená. Upper intermediate business vocabulary: akcie a skupovanie akcií Put in the words from the wordlist  
Prira?te tieto zlo?ené výrazy k ich definíciám týkajúcich sa investícií a trhu s cennými papiermi. Advanced business vocabulary: akcie a skupovanie akcií Put in the words from the wordlist  
Vlo?te správne anglické slovo tak, aby ste vytvorili zlo?ené podstané mená týkajúce sa atletiky. Advanced general vocabulary: športy a hry Fill in the empty spaces  
Vlo?te správne anglické slovo tak, aby ste vytvorili zlo?ené podstané mená týkajúce sa ?portu a hier. Advanced general vocabulary: športy a hry Fill in the empty spaces  
Ako sa nayývajú µudia opísaní v hraní ?portov a hier? Advanced general vocabulary: športy a hry Fill in the empty spaces  
Instructions Level   Quiz    
Vlo?te správne slovo tak, aby ste vytvorili výrazy týkajúce sa rodinných vz»ahov. Upper intermediate general vocabulary: rodina Fill in the empty spaces  
Dopl?te správnu predponu tak, aby ste vytvorili vhodné anglické slová. Advanced general vocabulary: slovotvorba Fill in the empty spaces  
Dopl?te správnu predponu tak, aby ste vytvorili vhodné anglické slová. Advanced general vocabulary: slovotvorba Fill in the empty spaces  
Dopl?te správnu predponu tak, aby ste vytvorili vhodné anglické slová. Pozorne si pre?ítajte vysvetlenia. Upper intermediate general vocabulary: slovotvorba Fill in the empty spaces  
Vyberte vhodné slovo tak, aby ste vytvorili správne zlo?ené výrazy týkajúce sa µudských zdrojov. Advanced business vocabulary: ?udské zdroje multiple choice  
More exercises:
 12   11   10   9  8  7   6   5   4   3   2   1  Mini sitemap:
Homepage | Choose an exercise | Exercises for beginners | Elementary exercises | Pre-intermediate exercises | Lower-intermediate exercises | Upper-intermediate exercises | Advanced exercises | Professional exercises | Gramatické cvi?enia, | Cvi?enia-slovná zásoba | Business English exercises | Crosswords | Multiple choice exercises | Fill in the gaps exercises | Put in the words exercises | About us | Virtual classes| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


What is nonstopenglish.com?
You can practise your English grammar and Vocabulary with free interactive exercises. Learn new words easily. Exercises are for all levels. There are also a lot of Business English exercises. Teachers can get printable exercises to their mailboxes.