www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Finnish View this page in English
 


Welcome!
Advanced exercises

You can practise your English with free interactive exercises. If you register you can have your own page of activity history and you can get interactive exercises directly into your e-mail box. Teachers can create virtual classes for their students.

 
Instructions Level   Quiz    
Napí?te záporný tvar nasledovných prídavných mien. Definícia vám pomo?e vytvori» slovnú zásobu. Advanced general vocabulary: prídavné mená Fill in the empty spaces  
Napí?te záporný tvar prídavného mena v zátvorkách. Upper intermediate general vocabulary: prídavné mená Fill in the empty spaces  
Opravte v?etky hláskové chyby v nasledujúcich pároch záporných slov a ich definícií. Upper intermediate grammar: hláskovanie Rebuild the sentences  
Vyberte správny tvar nasledujúcich slov. Vysvetlenie vám pomo?e. Upper intermediate general vocabulary: slovotvorba multiple choice  
Opravte hláskové chyby v nasledujúcich negatívnych podstatných menách a ich definíciách. Upper intermediate grammar: hláskovanie Rebuild the sentences  
Instructions Level   Quiz    
Prira?te nasledujúce slová k ich definíciám. Upper intermediate general vocabulary: slovotvorba Put in the words from the wordlist  
Vyberte slovo, ktoré sa najlep?ie hodí k definícii. Upper intermediate general vocabulary: slovotvorba multiple choice  
Opravte hláskové chyby v nasledujúcich negatívnych podstatných menách a ich definíciách. Advanced grammar: hláskovanie Rebuild the sentences  
Vyberte najvhodnej?ie negatívne sloveso k jeho opisu. Upper intermediate general vocabulary: slovotvorba multiple choice  
Opravte v?etky hláskové chyby v nasledujúcich negatívnych slovesách a ich definíciách. Upper intermediate grammar: hláskovanie Rebuild the sentences  
Instructions Level   Quiz    
Prira?te nasledujúce negatívne slovesá k ich definíciám. Upper intermediate general vocabulary: ?iny a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Prira»e nasledujúce slová k ich definíciám. Upper intermediate general vocabulary: ?iny a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Dopl?te správnu predponu, ktorá je ?íslo. Upper intermediate general vocabulary: slovotvorba Fill in the empty spaces  
Dopl?te správnu predponu, ktorá je ?íslo. Upper intermediate general vocabulary: slovotvorba Fill in the empty spaces  
Dopl?te správnu predponu, ktorá reprezentuje ?íslo. Vysvetlenie vás navedie. Upper intermediate general vocabulary: slovotvorba Fill in the empty spaces  
More exercises:
 12   11  10  9   8   7   6   5   4   3   2   1  Mini sitemap:
Homepage | Choose an exercise | Exercises for beginners | Elementary exercises | Pre-intermediate exercises | Lower-intermediate exercises | Upper-intermediate exercises | Advanced exercises | Professional exercises | Gramatické cvi?enia, | Cvi?enia-slovná zásoba | Business English exercises | Crosswords | Multiple choice exercises | Fill in the gaps exercises | Put in the words exercises | About us | Virtual classes| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


What is nonstopenglish.com?
You can practise your English grammar and Vocabulary with free interactive exercises. Learn new words easily. Exercises are for all levels. There are also a lot of Business English exercises. Teachers can get printable exercises to their mailboxes.