www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Finnish View this page in English
 


Welcome!
Advanced exercises

You can practise your English with free interactive exercises. If you register you can have your own page of activity history and you can get interactive exercises directly into your e-mail box. Teachers can create virtual classes for their students.

 
Instructions Level   Quiz    
Dopl?te správnu predponu, ktorá je ?íslo. Upper intermediate general vocabulary: slovotvorba Fill in the empty spaces  
Doplnením vhodného slova vytvorte zlo?ené kolokácie, ktoré sú definované vysvetlením. Upper intermediate general vocabulary: slovotvorba Fill in the empty spaces  
Dané slová dopl?te predponou, ktorá má rovnaký význam ako slovo v zátvorkách. Vysvetlenie vás navedie. Upper intermediate general vocabulary: slovotvorba Fill in the empty spaces  
Dopl?te správnu predponu, ktorá je ?íslo. Vysvetlenie vás navedie. Upper intermediate general vocabulary: slovotvorba Fill in the empty spaces  
Dané slová dopl?te predponami tak, aby mali rovnaký význam ako slovo v zátvorke. Upper intermediate general vocabulary: slovotvorba Fill in the empty spaces  
Instructions Level   Quiz    
Dané slová dopl?te predponami tak, aby mali rovnaký význam ako slovo v zátvorke. Vysvetlenie vás navedie. Upper intermediate general vocabulary: slovotvorba Fill in the empty spaces  
Dané slová dopl?te predponami tak, aby mali rovnaký význam ako slovo v zátvorke. Advanced general vocabulary: slovotvorba Fill in the empty spaces  
Dané slová dopl?te predponami tak, aby mali rovnaký význam ako slovo v zátvorke. Vysvetlenie vás navedie. Advanced general vocabulary: slovotvorba Fill in the empty spaces  
Vyberte vhodnú predponu, pri?om vytvorte nové slová. Pomo?e vám vysvetlenie. Upper intermediate general vocabulary: slovotvorba multiple choice  
Dajte sloveso v zátvorkách do jednoduchého minulého alebo predminulého ?asu (did alebo had done). Upper intermediate grammar: minulé ?asy Fill in the empty spaces  
Instructions Level   Quiz    
Dajte sloveso v zátvorkách do prítomných, minulých ?asov. Upper intermediate grammar: slovesné ?asy Fill in the empty spaces  
Dajte sloveso v zátvorkách do budúceho ?asu pou?itím will + neur?itok (jednoduchý budúci) alebo will + ing (budúci priebehový) Upper intermediate grammar: budúce ?asy Fill in the empty spaces  
Dajte sloveso v zátvorkách do správneho tvaru (gerund alebo neur?itok) Upper intermediate grammar: sloveso + ing a sloveso + neur Fill in the empty spaces  
Dajte sloveso v zátvorkách do správneho ?asu minulej podmienky. (pou?ite 'would' ak je to potrebné) Upper intermediate grammar: podmienky Fill in the empty spaces  
Dajte sloveso v zátvorkách do správneho ?asu. (Imaginárna kondicionála, prítomná, minulá, budúca podmienka) Upper intermediate grammar: podmienky Fill in the empty spaces  
More exercises:
 12  11  10   9   8   7   6   5   4   3   2   1  Mini sitemap:
Homepage | Choose an exercise | Exercises for beginners | Elementary exercises | Pre-intermediate exercises | Lower-intermediate exercises | Upper-intermediate exercises | Advanced exercises | Professional exercises | Gramatické cvi?enia, | Cvi?enia-slovná zásoba | Business English exercises | Crosswords | Multiple choice exercises | Fill in the gaps exercises | Put in the words exercises | About us | Virtual classes| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


What is nonstopenglish.com?
You can practise your English grammar and Vocabulary with free interactive exercises. Learn new words easily. Exercises are for all levels. There are also a lot of Business English exercises. Teachers can get printable exercises to their mailboxes.