www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Finnish View this page in English
 


Welcome!
Fill in the gaps exercises

You can practise your English with free interactive exercises. If you register you can have your own page of activity history and you can get interactive exercises directly into your e-mail box. Teachers can create virtual classes for their students.

 
Instructions Level   Quiz    
Vytvorte zlo?ené výrazy týkajúce sa investíciíí a obchodu s cennými papiermi. Advanced business vocabulary: akcie a skupovanie akcií Fill in the empty spaces  
Vytvorte zlo?ené výrazy a frázy týkajúce sa µudských zdrojov. Pre-intermediate business vocabulary: ?udské zdroje Fill in the empty spaces  
Napí?te najlep?ie slovo tak, aby ste vytvorili zlo?ené podstatné mená a výrazy týkajúce sa µudských zdrojov. Proficiency business vocabulary: ?udské zdroje Fill in the empty spaces  
Vytvorte v?eobecné/abstraktné podstatné mená z týchto osobných podstatných mien. Pou?ite -ship, -hood, -ery or -dom. Upper intermediate general vocabulary: slovotvorba Fill in the empty spaces  
Vytvorte v?eobecné/abstraktné podstatné mená z týchto osobných podstatných mien. Upper intermediate general vocabulary: slovotvorba Fill in the empty spaces  
Instructions Level   Quiz    
Dopí?te negatívny tvar týchto prídavných mien. Pou?ite správnu príponu. Vysvetlenie vám pomo?e. Lower intermediate general vocabulary: slovotvorba Fill in the empty spaces  
Vytvorte abstraktné podstané mená z týchto slov pou?itím prpípony. Vysvetlenia vám mo?u pomoc». Upper intermediate general vocabulary: slovotvorba Fill in the empty spaces  
Dopí?te správnu príponu tak, aby ste vytvorili správny negatívny tvar týchto prpídavných mien. Lower intermediate general vocabulary: slovotvorba Fill in the empty spaces  
Dopl?te negatívny tvar týchto prídavných mien. Vysvetlenie vám pomo?e vybudova» slovnú zásobu. Lower intermediate general vocabulary: slovotvorba Fill in the empty spaces  
Dopl?te negatívny tvar týchto prídavných mien. Vysvetlenie vám pomo?e vybudova» slovnú zásobu. Lower intermediate general vocabulary: prídavné mená Fill in the empty spaces  
Instructions Level   Quiz    
Dopí?te správnu príponu tak, aby ste vytvorili správny negatívny tvar týchto prpídavných mien. Lower intermediate general vocabulary: prídavné mená Fill in the empty spaces  
Dopl?te správnu príponu tak, aby ste vytvorili zápor týchto slov. Vysvetlenie vám pomo?e vybudova» slovnú zásobu. Pre-intermediate general vocabulary: slovotvorba Fill in the empty spaces  
Z týchto slov vytvorte osobné podstatné mená. Vysvetlenie vám pomo?e vybudova» slovnú zásobu. Lower intermediate general vocabulary: slovotvorba Fill in the empty spaces  
Vytvorte osobné podstatné mená pridaním prípony k nasledujúcim abstrktným podstaným menám. Vysvetlenie vám pomo?e vybudova» slovnú zásobu. Pre-intermediate general vocabulary: slovotvorba Fill in the empty spaces  
Pridajte príponu nasledujúcim podstatným menám tak, aby ste vytvoril osobné podstatné mená. Vysvetlenie vám pomo?e vybudova» slovnú zásobu. Pre-intermediate general vocabulary: slovotvorba Fill in the empty spaces  
More exercises:
 16   15   14   13   12   11   10   9  8  7   6   5   4   3   2   1  Mini sitemap:
Homepage | Choose an exercise | Exercises for beginners | Elementary exercises | Pre-intermediate exercises | Lower-intermediate exercises | Upper-intermediate exercises | Advanced exercises | Professional exercises | Gramatické cvi?enia, | Cvi?enia-slovná zásoba | Business English exercises | Crosswords | Multiple choice exercises | Fill in the gaps exercises | Put in the words exercises | About us | Virtual classes| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


What is nonstopenglish.com?
You can practise your English grammar and Vocabulary with free interactive exercises. Learn new words easily. Exercises are for all levels. There are also a lot of Business English exercises. Teachers can get printable exercises to their mailboxes.