www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Finnish View this page in English
 


Welcome!
Lower-intermediate exercises

You can practise your English with free interactive exercises. If you register you can have your own page of activity history and you can get interactive exercises directly into your e-mail box. Teachers can create virtual classes for their students.

 
Instructions Level   Quiz    
Opravte výrazy tak, aby sta vytvorili vhodnú zlo?enú frázu týkajúcu sa ľudských zdrojov. Pre-intermediate business vocabulary: ?udské zdroje Rebuild the sentences  
Opravte hláskové chyby v týchto vetách týkajúcich sa ľudských zdrojov. Pre-intermediate grammar: hláskovanie Rebuild the sentences  
Dopl?te nasledujúce slová tak, aby ste vytvorili zlo?ené výrazy a frázy týkajúce sa ľudských zdrojov. Pre-intermediate business vocabulary: ?udské zdroje Put in the words from the wordlist  
Dopl?te nasledujúce zlo?ené výrazy týkajúce sa ľudských zdrojov. Pre-intermediate business vocabulary: ?udské zdroje Put in the words from the wordlist  
Vyberte správny tvat v?eobecného podstatného mena s rovnakým kore?om ako slovo pred zátvorkami. Lower intermediate general vocabulary: slovotvorba multiple choice  
Instructions Level   Quiz    
Dopl?te správny tvar daného slovesa. Pou?ite sloveso+ing alebo to+neur?itok. Pre-intermediate grammar: sloveso + ing a sloveso + neur Fill in the empty spaces  
Dopl?te správny tvar daného slovesa. Pou?ite sloveso+ing alebo to+neur?itok. Lower intermediate grammar: sloveso + ing a sloveso + neur Fill in the empty spaces  
Dopl?te správny tvar daného slovesa. Pou?ite sloveso+ing alebo to+neur?itok. Lower intermediate grammar: sloveso + ing a sloveso + neur Fill in the empty spaces  
Dopl?te správny tvar daného slovesa. Pou?ite sloveso+ing alebo to+neur?itok. Pre-intermediate grammar: sloveso + ing a sloveso + neur Fill in the empty spaces  
Dopl?te správny tvar daného slovesa. Pou?ite sloveso+ing alebo to+neur?itok. Pre-intermediate grammar: sloveso + ing a sloveso + neur Fill in the empty spaces  
Instructions Level   Quiz    
Dopl?te správny tvar daného slovesa. Pou?ite sloveso+ing alebo to+neur?itok. Lower intermediate grammar: sloveso + ing a sloveso + neur Fill in the empty spaces  
Dopl?te správny tvar daného slovesa. Pou?ite sloveso+ing alebo to+neur?itok. Pre-intermediate grammar: sloveso + ing a sloveso + neur Fill in the empty spaces  
Dopl?te správny tvar daného slovesa. Pou?ite sloveso + ing alebo to + neur?itok. Lower intermediate grammar: sloveso + ing a sloveso + neur Fill in the empty spaces  
Napí?te záporný tvar nasledovných prídavných mien. Definícia vám pomo?e vytvoriť slovnú zásobu. Lower intermediate general vocabulary: prídavné mená Fill in the empty spaces  
Napí?te záporný tvar prídavného mena v zátvorkách. Lower intermediate general vocabulary: prídavné mená Fill in the empty spaces  
More exercises:
 21   20   19   18  17  16   15   14   13   12   11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1  Mini sitemap:
Homepage | Choose an exercise | Exercises for beginners | Elementary exercises | Pre-intermediate exercises | Lower-intermediate exercises | Upper-intermediate exercises | Advanced exercises | Professional exercises | Gramatické cvi?enia, | Cvi?enia-slovná zásoba | Business English exercises | Crosswords | Multiple choice exercises | Fill in the gaps exercises | Put in the words exercises | About us | Virtual classes| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


What is nonstopenglish.com?
You can practise your English grammar and Vocabulary with free interactive exercises. Learn new words easily. Exercises are for all levels. There are also a lot of Business English exercises. Teachers can get printable exercises to their mailboxes.