www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Finnish View this page in English
 


Welcome!
Lower-intermediate exercises

You can practise your English with free interactive exercises. If you register you can have your own page of activity history and you can get interactive exercises directly into your e-mail box. Teachers can create virtual classes for their students.

 
Instructions Level   Quiz    
Vyberte osobu, ktorá je opísaná. Pre-intermediate general vocabulary: slovotvorba multiple choice  
Osobné podstatné mená v týchto definíciách sú nesprávne. Najdite ich a opravte. (napr. 'teachor' je nesprávne ale 'teacher' je správne) Lower intermediate general vocabulary: slovotvorba Rebuild the sentences  
Prira?te osobu k definícii.napr. u?iteľ = vzdeláva ľudí Pre-intermediate general vocabulary: slovotvorba Put in the words from the wordlist  
Vyberte osobu, ktorá je opísaná. Pre-intermediate general vocabulary: práca multiple choice  
Opravte v?etky hláskové chyby v týchto podstaných menách - osobných podstatných menách - setoch vysvetlení. 1 veta = chyba Lower intermediate grammar: hláskovanie Rebuild the sentences  
Instructions Level   Quiz    
Prira?te nasledujúcich ľudí k tomu, ?o robia. Pre-intermediate general vocabulary: práca Put in the words from the wordlist  
Vyberte osobu, ktorá je opísaná. Pre-intermediate general vocabulary: slovotvorba multiple choice  
Vysvetleniam pridajte nasledujúcich ľudí. Pre-intermediate general vocabulary: slovotvorba Put in the words from the wordlist  
Opravte v?etky hláskové chyby v slovách a vysvetleniach. V ka?dom slove alebo jeho definícii je jedna chyba. Lower intermediate grammar: hláskovanie Rebuild the sentences  
Vyberte osobu, ktorá je definovaná. Lower intermediate general vocabulary: slovotvorba multiple choice  
Instructions Level   Quiz    
Prira?te nasledujúcich ľudí k ich definíciám. Lower intermediate general vocabulary: slovotvorba Put in the words from the wordlist  
Opravte v?etky hláskové chyby v slovách a vysvetleniach. V ka?dom slove alebo jeho definícii je jedna chyba. Lower intermediate grammar: hláskovanie Rebuild the sentences  
K daným slovám pridajte predponu, ktorá má rovnyký význam ako slovo v zátvorkách. Lower intermediate general vocabulary: slovotvorba Fill in the empty spaces  
Doplnením vhodného slova do viet vytvorte zlo?ené podstatné mená ( anglické idiomy a výrazy ). Lower intermediate general vocabulary: slovotvorba Fill in the empty spaces  
K daným slovám pridajte predponu, ktorá má rovnyký význam ako slovo v zátvorkách. Lower intermediate general vocabulary: slovotvorba Fill in the empty spaces  
More exercises:
 21   20  19  18   17   16   15   14   13   12   11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1  Mini sitemap:
Homepage | Choose an exercise | Exercises for beginners | Elementary exercises | Pre-intermediate exercises | Lower-intermediate exercises | Upper-intermediate exercises | Advanced exercises | Professional exercises | Gramatické cvi?enia, | Cvi?enia-slovná zásoba | Business English exercises | Crosswords | Multiple choice exercises | Fill in the gaps exercises | Put in the words exercises | About us | Virtual classes| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


What is nonstopenglish.com?
You can practise your English grammar and Vocabulary with free interactive exercises. Learn new words easily. Exercises are for all levels. There are also a lot of Business English exercises. Teachers can get printable exercises to their mailboxes.